WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2022 R.23.09.2021

WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2022 R.

23.09.2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.61.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Przedmiot konsultacji stanowił projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 28 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r.
 
Projekt konsultowanego aktu prawa był umieszczony:
 
1) na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
3) na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.


 

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (23 września 2021)
Opublikował: Michał Otlewski (5 października 2021, 14:44:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64