Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)17.10.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

17.10.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  688 z późn. zm.)

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” złożył w dniu 11 października 2019 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej         pn. „Wynajem obiektu sportowego na zimowe treningi piłki nożnej halowej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  688 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

W związku z powyższym zamieszcza się uproszczoną ofertę, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 18 października 2019 r. do dnia 24 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).


Załączniki:

1.    Uproszczona oferta (1394kB) pdf
2.    Formularz uwag (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Beata Kozlowska (17 października 2019)
Opublikował: Administrator (17 października 2019, 15:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80