zamówienie na:

Organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.5.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 23 marca 2023  11:00
wynik postępowania: 1) część 1 Dostawa kontenerów i pojemników oferta Wykonawcy TENIR SERWIS Sp. z o. o., Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%, Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 2) część 2 Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem oferta Wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (174kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (640kB) pdf
Załączniki od 1 do 5 do SWZ (1400kB) zip

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35e2414a-c330-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
ID postępowania: ocds-148610-35e2414a-c330-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

23.03.2023

14.04.2023


24.04.2023 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (15 marca 2023, 14:27:49)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (24 kwietnia 2023, 09:58:47)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365