zamówienie na:

Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.3.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 10 marca 2023  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana: 1) część 1 Budowa ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim i przebudowa drogi w miejscowości Sikorz oferta Wykonawcy Zakład Transportu i Usług Sp. Z o. o., ul. K. Baczyńskiego, 89- 400 Sępólno Krajeńskie Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%, Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 2) część 2 Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim i drogi w miejscowości Dziechowo oferta Wykonawcy Zakład Transportu i Usług Sp. Z o. o., ul. K. Baczyńskiego, 89-400 Sępólno Krajeńskie Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 3) część 3 Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim, drogi w miejscowości Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim oferta Wykonawcy Zakład Transportu i Usług Sp. Z o. o., ul. K. Baczyńskiego, 89-400 Sępólno Krajeńskie Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 4) część 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej oferta Wykonawcy PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Źróbek, ul. W. Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży inżynieryjnej drogowej- waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (261kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (925kB) pdf
Załączniki od 1 do 8 do SWZ (760kB) zip
Załączniki od 9 do 11b do SWZ (13kB) word

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89a14d3c-b279-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
ID postępowania: ocds-148610-89a14d3c-b279-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

24.02.2023 r.

07.03.2023

10.03.2023 r.

30.03.2023 r.

28.04.2023

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (23 lutego 2023, 16:16:54)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (28 kwietnia 2023, 08:53:06)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 675