Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6220.22.2013.2014


 
                                                                           Sępólno Krajeński, dnia 09-01-2014 r.
IRG.6220.22.2013.2014
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
1. w dniu 09-01-2014 r. została wydana decyzja o braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie” na działkach zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji                                                 
2. informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sikorz.
3.    z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.830.2013.DM z dnia 27.11.2013r. (wpł. 02-12-2013r.)  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-28/13 z dnia 28.10.2013 r. (wpł. 29.10.2013 r.)   można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
                                                        Z up. Burmistrza
                                                        mgr inż Maria Grochowska
                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i rozwoju gospodarczego
 
M. Barabach
Data: 09-01-214r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 stycznia 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 stycznia 2014, 12:23:03)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (10 stycznia 2014, 15:07:26)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1310