Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego przebudowa drogi gminnej dz. 361 Sikorz


 
Sępólno Krajeńskie 04.12.2013 r.
IRG.6733.14.2013
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  4 grudnia 2013 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 4 grudnia 2013 r. (wpł. 04.12.2013 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Kompleksowej przebudowie drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 361 i 377 obręb geodezyjny Sikorz,
gmina Sępólno Krajeńskie
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.    
 
 
 
 
 
 
          Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 grudnia 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 grudnia 2013, 08:33:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354