Podatki

Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą
Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Podatek leśny (osoby fizyczne)

Podatek leśny (osoby prawne)


Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
Podatek od środków transportowych

Podatek rolny (osoby fizyczne)

Podatek rolny (osoby prawne)

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty

Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą

Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych

Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ha

Zwrot opłaty skarbowej

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

metryczka


Wytworzył: Administrator (2 lipca 2012)
Opublikował: Administrator (2 lipca 2012, 11:06:46)

Ostatnia zmiana: Administrator (4 kwietnia 2019, 18:51:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8359