irg 7624/8/08/09 zakończenie wiatraki

 
 
 
Irg. 7624/8/08/09                                                                 Sępólno Kraj. 2009-06-29
 
 
 
                                                      OBWIESZCZENIE
                                           Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2009r. na wniosek Pana Roberta Jędruszczaka występującego w imieniu firmy Sobol Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Kościuszki 5, 78-320 Połczyn Zdrój,
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa trzech elektrowni wiatrowych na działkach:  o nr ew. 62 położonej w miejscowości Świdwie, oraz o nr ew. 203/2 położonej w miejscowości Kawle, gmina Sępólno Kraj
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b.
 
                                        Z up. Burmistrza
                                        mgr Bartosz Łangowski
                                        Kierownik referatu inwestycji, rozwoju gospodarczego,
                                        turystyki i Sportu 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 lipca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 lipca 2009, 11:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351