Obwieszczenie budowa wodociagu Włościbórz-Trzciany

Irg. 7331/36/08                                                                 Sępólno Kraj., 2008-03-27

                                                     Obwieszczenie
                                            o wszczęciu postępowania


 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
zawiadamia się
że w dniu  27 marca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 27 marca 2008r. Gminy Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. w celu ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego w miejscowości Włościbórz - Trzciany, gmina Sępólno Kraj, na nieruchomościach o nr ew.: obręb Włościbórz: 189, 16, obręb Trzciany: 67, 68, 79/1, 79/2, 80, 94, 81/2, 85/2, 81/1, 82/4, 82/3, 84, 78, 77, 85/1
 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz.  9-15) 
                                                                  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                                  mgr inż. Waldemar Stupałkowski

 
Irg. 7331/36/08                                                                  Sępólno Kraj., 2008-06-25
 
                                                 Zawiadomienie
 
 
            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)
 
 zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
 
pod nazwą: budowa przewodu wodociągowego w miejscowości Włościbórz - Trzciany, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Włościbórz: 189, 16, obręb Trzciany: 67, 68, 79/1, 79/2, 80, 94, 81/2, 85/2, 81/1, 82/4, 82/3, 84, 78, 77, 85/1.
 
 
 
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego , Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz  9-15) 
 
 
                                                                                   
 
                                                         Z up. Burmistrza
                                                         mgr Bartosz Łangowski
                                                         Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                         Rozwoju Gospodarczego,
                                                         Turystyki i Sportu
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 marca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 marca 2008, 13:18:41)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (1 lipca 2008, 10:25:02)
Zmieniono: dodano zakończenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1627