2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0151-39/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie Nr Or. 0151-39/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku


pobierz Zarządzenie Nr Or. 0151-39 2008.pdf (548kB) pdf

pobierz Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (904kB) pdf

pobierz Spis załączników.pdf (290kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 1a - Wykonanie dochodów Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2008 roku.pdf (5269kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 1b - Część opisowa do strony dochodów budżetu Gminy Sępólno Kraj..pdf (1922kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 1c - Realizacja dochodów Gminy Sępólno Kraj. z uwzględnieniem struktury procentowej i podziału na grupy dochodów.pdf (653kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 1d- Wyszczególnienie dochodów własnych.pdf (7770kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku.pdf (8192kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2b- Część opisowa do strony wydatków bieżących budżetu Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2008 roku.pdf (5308kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2c- Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku z uwzględnieniem struktury procentowej i podziału na grupy wydatków.pdf (726kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2d- Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.pdf (1593kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2e- Sprawozdanie z wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.pdf (3959kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 2f- Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych.pdf (2752kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki- zadania zlecone.pdf (494kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych za I półrocze 2008 roku.pdf (1437kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego - Zakładu Trasportu i Usług.pdf (1654kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 6- Analiza zadłużenia i jego spłaty.pdf (1468kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 7 - Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku.pdf (491kB) pdf

pobierz Załącznik Nr 8- Wykaz mienia komunalnego na dzień 30.06.2008 roku.pdf (490kB) pdf

________________________

pobierz Uchwała Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Sępólna Kraj. informacji o przebiegu wykonania budżetu.pdf (1500kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (7 sierpnia 2008)
Opublikował: Agnieszka Kesik (21 sierpnia 2008, 08:45:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832