2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Or. 0151-17/08

Zarządzenie Or. 0151-17/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 kwietnia 2008 roku

 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2008.

       Na podstawie rozdz. 4, ust. 5 Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2008 zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłosić Otwarty Konkurs Ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki na rok 2008.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
 

 

Burmistrz
Waldemar Stupałkowski

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Or. 0151-17/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 kwietnia 2008 roku


          Zgodnie z  rozdz. 4, ust. 5 Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2008 każdorazowo przed ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie niezbędne jest wydanie przedmiotowego zarządzenia.

 

 

 

K.W.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Włodarczak (10 kwietnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (11 kwietnia 2008, 08:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219