projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.


Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr V/     /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2015 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
      § 1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Projekt uchwały przekazany do uzgodnienia stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 14 listopada 2014 r. (wpł. 01.12.2014 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.) zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z prośbą o uzgodnienie projektu uchwały Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego, a także Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i został zaopiniowany pozytywnie.
 
  Załącznik nr 1
KPK1 (10240kB) rar
KPK2 (10240kB) rar
KPK3 (10240kB) rar
KPK4 (10240kB) rar
KPK5 (10240kB) rar
KPK6 (10240kB) rar
KPK7 (5919kB) rar
  
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 lutego 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 lutego 2015, 10:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573