Projekt uchwały dot. zamiany nieruchomości

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  IV/      /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2015r.


w sprawie zamiany nieruchomości położonych we Włościborzu

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014 r. poz. 518 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

 § 1. Uchyla się  uchwałę Nr XXIX/212/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Włościborzu.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  IV/      /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015


 Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/212/13  z dnia 31 stycznia 2013r. Gmina proponowała zamianę za działkę nr 166 we Włościborzu, stanowiącą własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, ( na której znajduje się boisko sportowe) działkę nr 171/1 we Włościborzu stanowiącą własność Gminy. Ponieważ Zgromadzenie Parafialne podjęło uchwałę o sprzedaży swoich działek 166 i 167/1, a nie o zamianie nieruchomości, uchwała stała się bezpodstawna.
  

E.M.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2015, 15:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895