Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności 21b w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XLVI/       /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca  2014 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności 21b w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie

  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-użytkowym przy Placu Wolności 21b w Sępólnie Kraj. wraz z udziałem  ułamkowej  185/436 cz.gruntu z działki nr  188/3 o pow. 255 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 20947.
Lokal usytuowany jest na I piętrze  budynku i poddaszu użytkowym budynku.  W jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, p.pokój, WC  o łącznej powierzchni użytkowej  72,50 m² oraz trzy pomieszczenia przynależne, poddasze o łącznej powierzchni 112,94 m² .

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

                                  Uzasadnienie do uchwały Nr  XLVI/         /14
                      Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 czerwca 2014


 Wymieniony w uchwale lokal jest własnością Gminy Sępólno Kraj. stanowi pustostan. Dotychczasowy najemca otrzymał lokal zamienny, celem sprzedaży wymienionego w uchwale lokalu w drodze przetargu. Przez lokal zostanie ustanowiona służebność dojścia do kominów. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:45:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128