"Becikowe" Zmiany!!!!

KOMUNIKAT!


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., informuje, że na mocy przepisu przejściowego w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w/w świadczenia do dnia 31.12.2011 roku będą płatne po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

ZMIANA: od dnia 1 stycznia 2012 roku


W celu uzyskania prawa do płatności dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka trzeba będzie przedłożyć zaświadczenie mówiące o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Pobierz >>> Wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Dziarnowska-Piszczek (20 lipca 2011)
Opublikował: Marek Chart (20 lipca 2011, 10:17:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023