Aleksander Basiński

                                                                                    Sępólno Kraj. 2005-12-28
                                            O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu i hodowli bydła mlecznego o obsadzie 120 DJP” , przewidzianego do realizacji na działce położonej w obrębie Wiśniewa o nr 126/4.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 28 grudnia 2005r.  do 18 stycznia 2006r. ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.
                                                          

Irg. 7624/12/05/06                                                                Sępólno Kraj. 2006-02-07
 
 
 
                                                     OBWIESZCZENIE
                                            Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 2006-02-07. na wniosek Pana Aleksandra Basińskiego zam. Wiśniewa 27, 89-400 Sępólno Kraj.
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu i hodowli bydła mlecznego o obsadzie 120 DJP".
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7e, tel. (0-52) 389 42 38
                                                          inż. Bożena Mikicka
                                                          Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                          Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (28 grudnia 2005, 09:18:39)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:46:55)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2174