Budowa zakładu stolarskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu stolarskiego”, przewidzianego do realizacji na działce nr 126/16 położonej w Sępólno Kraj.  przy ul. Przemysłowej.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 3 listopada 2005r.  do 24 listopada ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.


Z up. Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

Irg. 7624/6/05                                                                   Sępólno Kraj. 2005-12-14

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 14.12.2005r. na wniosek P.P.H-U. s.c.Wioletta i Leszek Ziemińscy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 11 została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowie zakładu stolarskiego na działce nr 126/16 przy ul. Przemysłowej 11 w Sępólnie Krajeńskim.
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7e, tel. (0-52) 389 42 38

Z up. Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 listopada 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (3 listopada 2005, 08:34:52)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:43:46)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2275