Budowa przyłącza elektrycznego Lutówko

Irg.7331/80/04                                                                  Sępólno Kraj., 2004-11-03

      Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  3 listopada 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Instalatorstwa Elektrycznego  inż. Juliana Strzeleckiego zam. w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  :
"budowie przyłącza energetycznego  z szafką pomiarową  i kablem do zasilania szafki telekomunikacyjnej na  działkach nr 185, 253, 289  położonych w Lutówku


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       

 

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji


 Irg.7331/80/04                                                                 Sępólno Kraj., 2005-01-03

                                                Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego   polegającego na: budowie linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV z szafą pomiarową, szafą zasilającą i kablem zalicznikowym dla zasilania szafy telekomunikacyjnej ONU,
na działkach nr 185, nr 289, nr 254 i nr 253 obręb Lutówko, położonej we wsi Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       

Z up. Burmistrza
Inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekeacji

metryczka


Wytworzył: inż Bożena Mikicka (3 listopada 2004)
Opublikował: Ula Lange (3 listopada 2004, 14:19:28)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:43:32)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2188