Obwieszczenie - budowa chodnika do Sikorza

Irg.7331/51/04                                                        Sępólno Kraj., 2004-06-22

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu 21 czerwca 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego Sępólnie Kraj. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  : "budowie chodnika łączącego część miasta ze wsią Sikorz na części działek nr  13/7 w Sępólnie Kraj. , działek  14, 10/2,  20,  21/3,  22, położonych we wsi Sikorz „


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony środowiska , Turystyki i Rekreacji

Irg.7331/51/04                                                                 Sępólno Kraj., 2004-09-15

                                                  Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego   polegającego na  polegającą  budowie chodnika łączącego miasto Sępólno Krajeńskie z wsią Sikorz
gm. Sępólno Krajeńskie przez działki nr 14, nr 10/2 i nr 7 w granicach administracyjnych miasta i działki nr 20 i nr 22 obręb Sikorz położone we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie z jednoczesnym wydzieleniem działek pod chodnikiem, a także wykonaniu urządzeń budowlanych z tym związanych

 

 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 

Z up Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (11 czerwca 2004)
Opublikował: Ula Lange (22 czerwca 2004, 11:48:34)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:36:16)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1883