OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.-Budowa linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Dziechowo, obręb Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie–na działkac

Znak: Irg. 7331/128/10OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2010 r.  

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 29.12.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Dziechowo, obręb Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie – na działkach nr 186 i 107,
na wniosek:
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
z siedzibą: ul. Nowa 41a, 89-400 Nakło nad Notecią

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się             z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
Mgr Marcin Koniszewski


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka, Krzysztof Kabaciński (29 grudnia 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (29 grudnia 2010, 12:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508