Obwieszczenie Kantak

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie
•   wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obory na 100 DJP, płyty obornikowej o powierzchni 250 m2 , zbiornika na gnojówkę o pojemności 180 m3 , oraz przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 46/2 położonej w miejscowości Zalesie
•   raport o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na budowie obory na 100 DJP, płyty obornikowej o powierzchni 250 m2 , zbiornika na gnojówkę o pojemności 180  m3 na działce nr 46/2 położonej w miejscowości Zalesie, którego inwestorem jest Henryk i Gabriela Kantak.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 7 lipca 2005r. do 28 lipca ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.


       Z up. Burmistrza
         inż. Bożena Mikicka
         Kierownik Referatu Irg

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (7 lipca 2005)
Opublikował: Ula Lange (7 lipca 2005, 08:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1902