Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. zmiany decyzji środowiskowej znak Irg. 6220.2.2019 z dnia 19-08-2019r. dla zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową

IRG.6220.2.2019                                                                                 Sępólno Kraj. 2022-11-14
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) w związku z art. 87, 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu na wniosek z dnia 07-11-2022r. w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak Irg. 6220.2.2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 252/5 i 236 położonych w obrębie ewid. nr 0005 Sępólno Kraj.”
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 15 listopada 2022r.
Zdjęto:…………………………………………….
 
Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr 1
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 listopada 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 listopada 2022, 09:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280