I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


      Zawiadamiam, że zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień 26 maja 2021 r., początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

     Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Debata nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.
4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
5.    Sprawozdanie finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
8.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.    

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo
zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    
 
                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski”      
 
1b. Porządek obrad XXXIII zdalnej sesji RM.pdf (740kB) pdf

7. Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2020 rok.pdf (2572kB) pdf

7c. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Kraj. wotum zaufania.pdf (141kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.pdf (13752kB) pdf

8.1.b. Uchwała Nr 3 S 2021 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2021r..pdf (311kB) pdf

8.1.c Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej RM o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.pdf (948kB) pdf

8.1.d. Uchwała Nr 3 Kr 2021 Składu Orzekajacego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2021r..pdf (156kB) pdf

8.2 Sprawozdanie Finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1707kB) pdf

9. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.pdf (216kB) pdf

10. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Kraj. absolutorium....pdf (220kB) pdf

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami....pdf (3243kB) pdf

12a. Uchwała Nr XXXII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sępólno Kraj..pdf (10705kB) pdf

12b. Uchwała Nr XXXII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno ...pdf (904kB) pdf

12c. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (228kB) pdf

12d. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego....pdf (271kB) pdf

12e.. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki SIM....pdf (323kB) pdf

12f. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego....pdf (540kB) pdf

12g. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (dz.87).pdf (791kB) pdf

12h. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (dz.89).pdf (788kB) pdf

12i. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (dz.90).pdf (795kB) pdf

12j. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (dz.104).pdf (825kB) pdf

12k. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (dz.106).pdf (823kB) pdf

12l. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (Radońsk).pdf (805kB) pdf

12ł. Uchwała Nr XXXII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat (Włościbórz).pdf (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (18 maja 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (18 maja 2021, 13:57:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259