zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6730.108.2020.2021

 
Irg.6730.108.2020.2021                                                 Sępólno Krajeńskie 2021-03-15
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),
                                                              informuję, że
         w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową, nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno – usługowy (biuro projektowe) na części działki ewid. nr 69/30 obręb geodezyjny nr 0009 Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie  strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
  Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy
2.       A/a.
 
 

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 marca 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 marca 2021, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589