I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 25 listopada 2020 r. XXVI sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.    Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego i utrzymania dróg.
2.    Informacja w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych, gospodarka tymi zasobami tj.
       podaż, popyt, czynsze, windykacja należności czynszu, polityki inwestycyjna w tym
       zakresie i inne problemy związane z gospodarką zasobami komunalnymi i
       mieszkaniowymi.
3.    Przyjęcie stawek opłat i podatków lokalnych na 2021 rok.
4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
        
 W trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie
https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz
    
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski


1b. Porządek obrad XXVI sesji RM.pdf (608kB) pdf

7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg zima 2020 2021.pdf (1176kB) pdf

8. Informacja o zasobie mieszkaniowym Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1932kB) pdf

9a. Uchwała Nr XXVI 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sępólno Kraj..pdf (1704kB) pdf

9b. Uchwała Nr XXVI 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno.pdf (5625kB) pdf

9c. Uchwała Nr XXVI 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Woj. K-P.pdf (90kB) pdf

9d. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (70kB) pdf

9e. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości ...pdf (185kB) pdf

9f. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (285kB) pdf

9g. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Sępólno Krajeńskie.pdf (1987kB) pdf

9h. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy .....pdf (26544kB) pdf

9i Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ....pdf (25606kB) pdf

9j. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki...pdf (729kB) pdf

9k. Uchwała Nr XXVI 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospod. odpadami komunaln. ....pdf (387kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 listopada 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (17 listopada 2020, 13:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117