I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

XX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zawiadamiam, że zwołuję w trybie zdalnym XX sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień  27 maja 2020 r.

Początek obrad o godzinie 10:00.


Tematem sesji będzie:
1.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Debata nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie
       mienia komunalnego za 2019 rok.
4.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego za 2019 rok.
5.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami
       pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
       rok 2019.
6.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie

http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz pobierz

oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie

https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023  pobierz
                                

                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski     1b. Porządek obrad.pdf (798kB) pdf

7. Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (2543kB) pdf

7c. Uch Nr XX...2020 w spr. udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.pdf (54kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 (1).pdf (5454kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 (2).pdf (4573kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 (3).pdf (2966kB) pdf

8.1.b. Uchwała Nr 4 S 2020 RIO z dnia 31 marca 2020r..pdf (433kB) pdf

8.1.c. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej RM o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.pdf (533kB) pdf

8.1.d. Uchwała Nr 7 Kr 2020 Składu Orzekajacego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2020r..pdf (135kB) pdf

8.2. Sprawozdanie Finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie (1).pdf (4159kB) pdf

8.2. Sprawozdanie Finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie (2).pdf (6758kB) pdf

9. Uch Nr XX...2020 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf (62kB) pdf

10. Uch Nr XX...2020 w spr. udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium ....pdf (64kB) pdf

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspópracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi za 2019r. (1).pdf (10003kB) pdf

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspópracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi za 2019r. (2).pdf (8804kB) pdf

12a Uch Nr XX...2020 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu położonego ....pdf (248kB) pdf

12b Uch Nr XX...2020 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu położonego ....pdf (287kB) pdf

12c. Uch Nr XX...2020 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (2306kB) pdf

12d. Uch Nr XX...2020 w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego ....pdf (777kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 maja 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (19 maja 2020, 14:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664