Zaw. o wydanej decyzji Irg. 6220.16.2019.2020

Irg.6220.16.2019.2020 
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 293)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości: 
 
 w dniu 5 maja 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory uwięziowej dla bydła na działce o nr ewid. 52/1 położonej w obrębie Wiśniewka gmina Sępólno Krajeńskie”.
 

 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Wiśniewka.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią:
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażoną w piśmie znak: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w     piśmie znak: N.NZ.401.13.2019 z dnia 25-07-2019r.
-           Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w piśmie znak: WOO.4221.4.2020.MD1.2 z dnia 02-04-2020r.
-          PaństwowegoGospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GD.RZŚ.435.831.2019.MBC.2 z dnia 30-07-2020r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, (pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293).
 
Z-ca Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko


Wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniu……………….….

i zdjęto dnia……………. ……….
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 maja 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 maja 2020, 10:07:16)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (5 maja 2020, 12:08:40)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 508