Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.2.2019

 
Znak: Irg.6733.2.2019
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 21 lutego 2019r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 21 lutego 2019. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na zmianie konstrukcji dachowej wraz z nadbudową budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 170/4 obręb geodezyjny nr 0005 Sępólno Krajeńskie, położonej przy ulicy Koronowskiej 15 w Sępólnie Krajeńskim, na wniosek Pana Patryka Fijas
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 lutego 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 lutego 2019, 10:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442