Kwalifikacja wojskowa - 2017 r.

     Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

     Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że w dniach 13, 14, 15 marca 2017 r. odbywa się kwalifikacja wojskowa rocznika podstawowego tj. 1998 oraz roczników starszych 1993-1997 (dotyczy mężczyzn) nie posiadających uregulowanego stosunku do służby wojskowej, obejmująca teren Gminy Sępólno Krajeńskie. Powiatowa Komisja Lekarska mieści się w budynku Domu Zdrowia „Aronia” przy ul. Hallera 8 (NZOZ „Doktór”) w Sępólnie Krajeńskim.
     Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej są zobowiązane do osobistego stawiennictwa w w.w. miejscu na godzinę 8:00 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografią o wymiarach 3 x 4 cm  (bez nakrycia głowy), posiadaną dokumentacją medyczną oraz dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. (np. legitymacja szkolna)
     Zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 1534 ze zm) nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przestawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, w pokoju nr 22 lub pod numerem telefonu: 52 389 42 33.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Basińska - Czachor (21 lutego 2017)
Opublikował: Administrator (21 lutego 2017, 12:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885