2010

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0152-45/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr Or. 0152-45/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-42/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia celów operacyjnych na 2010 rok

Zarządzenie Nr Or. 0152-42/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia celów operacyjnych na 2010 rokpobierz [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0152-43/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad, polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr Or. 0152-43/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad, polityki rachunkowości jst oraz jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-44/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UM w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-44/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-40/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-40/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-41/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152/3/2002 Burmistrza Sępólna Kraj. z dnia 20.11.2002 r. w sprawie powołania

Zarządzenie Nr Or. 0152-41/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152/3/2002 Burmistrza Sępólna Kraj. z dnia 20.11.2002 r. w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko [...]

Zarządzenie Nr or. 0152-39/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-39/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-38/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na

Zarządzenie Nr Or. 0152-38/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-37/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutówku

Zarządzenie Nr Or. 0152-37/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutówkupobierz [...]

Zarządzenia Nr Or. 0152-36/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Planu dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Zarządzenia Nr Or. 0152-36/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Planu dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Sępólno [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-35/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na

Zarządzenie Nr Or. 0152-35/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0152-34/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na modern

Zarządzenie Nr Or. 0152-34/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or.0152-33/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Zarządzenie Nr Or.0152-33/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-32/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru

Zarządzenie Nr Or. 0152-32/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-31/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej

Zarządzenie Nr Or. 0152-31/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-30/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "BORY 2010"

Zarządzenie Nr Or. 0152-30/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "BORY [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-29/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodów na szczeblu gminnym ćwiczenia wojewódzkiego

Zarządzenie Nr Or. 0152-29/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodów na szczeblu gminnym ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem "BORY 2010"pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-28/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-28/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarzadzenie Nr Or. 0152-27/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-27/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli podatkowejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-26/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Zarządzenie Nr Or. 0152-26/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Animatora sportu na obiekcie "Moje Boisko Orlik [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-25/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr Or. 0152-25/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-24/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-24/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-23/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające procedury Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie Nr Or. 0152-23/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające procedury Systemu Zarządzania Jakościąpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-22/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania formy działalności

Zarządzenie Nr Or. 0152-22/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania formy działalności Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-21/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uregulowania zasad potwierdzania podpisem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim danych osobowych

Zarządzenie Nr Or. 0152-21/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uregulowania zasad potwierdzania podpisem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim danych osobowych zawartych we [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-20/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na udziel

Zarządzenie Nr Or. 0152-20/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-19/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sporządzenia skosolidowanego bilansu za 2009 rok

Zarządzenie Nr Or. 0152-19/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sporządzenia skosolidowanego bilansu za 2009 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-18/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-18/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr or. 0152-17/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia w życie procedury SZJ

Zarządzenie Nr or. 0152-17/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie procedury SZJpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-16/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-16/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-15/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Tomasza Kowalczyka

Zarządzenie Nr Or. 0152-15/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Tomasza Kowalczykapobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-14/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie Nr Or. 0152-14/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowychpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-13/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na budowi

Zarządzenie Nr Or. 0152-13/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-12/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-12/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy komisji przetargowejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-11/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 02 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr Or. 0152-11/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 02 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-10/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Zarządzenie Nr Or. 0152-10/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-9/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-9/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-8/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-7/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-7/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-6/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie Nr Or. 0152-6/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr or. 0152-5/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152-3/02 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania Pana Marka Zienko na stanowisko

Zarządzenie Nr or. 0152-5/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr Or. 0152-3/02 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-4/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr Or. 0152-4/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-3/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Animatora sportu

Zarządzenie Nr Or. 0152-3/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Animatora sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-2/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr Or. 0152-2/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr Or. 0152-1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij