2008

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0152-33/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-33/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na realizację projektu pn. : "Budowa ulicy [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-32/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr Or. 0152-32/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnejpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-31/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.

Zarządzenie Nr Or. 0152-31/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-30/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia skuteczności ochrony budynku mieszczącego Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-30/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia skuteczności ochrony budynku mieszczącego Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim w związku z zastosowaniem Systemu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-29/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Budowie stołówki przy MLKS Krajna"

Zarządzenie Nr Or. 0152-29/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Budowie stołówki przy [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-28/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy

Zarządzenie Nr Or. 0152-28/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-27/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej

Zarządzenie Nr Or. 0152-27/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej, której zadaniem będzie ocena zgodności wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków pobudowanych w ramach [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-26/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Zarządzenie Nr Or. 0152-26/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej w zakresie wykonywania zadań obrony [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-25/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót

Zarządzenie Nr Or. 0152-25/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Budowie sieci [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-24/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie dodania haseł i symboli klasyfikacyjnych oraz kategorii archiwalnych

Zarządzenie Nr Or. 0152-24/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie dodania haseł i symboli klasyfikacyjnych oraz kategorii archiwalnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt pobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-23/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Budowie kanalizacji sanitarnej

Zarządzenie Nr Or. 0152-23/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Budowie kanalizacji [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-22/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy usług polegających na "Zagospodarowaniu nabrzeża

Zarządzenie Nr Or. 0152-22/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy usług polegających na "Zagospodarowaniu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-21/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy zadania "Zakup wraz z dostawą autobusu 20-to osobowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-21/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy zadania "Zakup wraz z dostawą autobusu 20-to [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-20/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie postępowania, otwarcie i ocena ofert oraz wybór wykonawcy

Zarządzenie Nr Or. 0152-20/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie postępowania, otwarcie i ocena ofert oraz wybór wykonawcy zadania [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-19/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy usług polegających na "Wykonaniu dokumentacji projektowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-19/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy usług polegających na "Wykonaniu dokumentacji [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-18/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr Or. 0152-3/02 z dnia 20 listopada 2002 r. dotyczącego powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr Or. 0152-18/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr Or. 0152-3/02 z dnia 20 listopada 2002 r. dotyczącego powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-17/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0152-17/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na "Termomodernizacji budynków [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-16/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2007 rok

Zarządzenie Nr Or. 0152-16/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2007 rokpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-15/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju

Zarządzenie Nr Or. 0152-15/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w dziedzinie obronności państwa w czasie pokojupobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-14/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu kont dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-14/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu kont dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-13/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr Or. 0152-13/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-11/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-11/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 31 marca 2008 r.w sprawie ustalenia Dyrektorowi Zakładu Obsługo Oświaty Samorządowej miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-12/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia p.o. Dyrektora Zakładu Transportu i Usług miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-12/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia p.o. Dyrektora Zakładu Transportu i Usług miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-10/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-10/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 31 marca 2008 r.w sprawie ustalenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego oraz [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-9/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Zarządzenie Nr Or. 0152-9/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152-7/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Zarządzenie Or. 0152-7/08Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 26 marca 2008 rokuw sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 6/08

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 6/08 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 2 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakresu ich działania. Treść [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 5 /08

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 5 /08 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowych         Na podstawie art.33 ust.3 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 4/08

ZARZĄDZENIE  Nr Or. 0152- 4/08 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152-3/08

ZARZĄDZENIE  Nr Or. 0152- 3/08 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152- 2/08

Zarządzenie Nr Or. 0152- 2/08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Podinspektora w Referacie Inwestycji [...]

Zarządzenie Nr Or.0152-1/ 08

ZARZĄDZENIE Nr Or.0152-1/ 08 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad użytkowania służbowych telefonów komórkowych Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij