2007

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2007

Zarządzenie Or.0152/29/07

ZARZĄDZENIE  Or. 0152/ 29/07BURMISTRZA  SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia   13  grudnia  2007r. w sprawie powołania komisji ds. protokolarnego przekazania  nieruchomości Gminnych  do administrowania  [...]

Zarządzenie Nr Or.0152-28/07

Zarządzenie Nr Or.0152-28/07      W sprawie zmiany  w Zarządzeniu Nr Or. 0152-24/07  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Kierownika Referatu  Rozwoju [...]

Zarządzenie Or.0152-27/07

Zarządzenie Or.0152/27/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 20 listopada 2007r. w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE Or. 0152- 26 /07

ZARZĄDZENIE Or. 0152- 26 /07 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu [...]

Zarządzenie Or. 0152- 25/07

Zarządzenie Nr Or. 0152- 25/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie [...]

Zarządzenie Or. 0152-24/07

Zarządzenie Nr Or. 0152-24/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Kierownika Referatu  Rozwoju Gospodarczego, Ochrony [...]

Zarządzenie Or. 0152-23/07

Zarządzenie Nr Or. 0152-23/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie [...]

Zarządzenie Or. 0151-54/07

Zarządzenie Or. 0151- 54/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 14 listopada 2007 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152- 21/07

Zarządzenie Nr Or. 0152- 21/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 15 października 2007 roku w sprawie: powołania  stałej  Komisji  Likwidacyjno- Kasacyjnej  środków  trwałych  i  przedmiotów  [...]

Zarządzenie Or. 0152-18/07

Zarządzenie Or. 0152-18/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  Na podstawie art.104 § 1, art.104 ¹ § 1 pkt. 2 oraz art. 104 ² § 2 [...]

Zarządzenie Or. 0152-19/07

Zarządzenie Or. 0152-19/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  W oparciu o § 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia [...]

Zarządzenie Or. 0151 – 35/07

Zarządzenie Or. 0151 – 35/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Or. 0152-17/07

Zarządzenie Or. 0152-17/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabeli [...]

Zarządzenie Or. 0152-15/07

Zarządzenie Or. 0152-15/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 12 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Na  [...]

Zarządzenie Nr Or 0152-5/07

Zarządzenie Nr Or 0152-5/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 21 marca 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie ocena ofert i wybór wykonawcy robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i [...]

Zarządzenie Or.0152-13/07

Zarządzenie  Or.0152-13/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 31 maja 2007r. w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. [...]

Zarządzenie Or. 0152-14/07

Zarządzenie Or. 0152-14/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 31 maja  2007 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury  w Sępólnie Krajeńskim Panią Julitę Maciaszek  [...]

Zarządzenie 0r.0152-11/07

         Zarządzenie  0r.0152-11/07           Burmistrza Sępólna Krajeńskiego        z dnia 16 maja  2007 r. w [...]

Zarządzenie Or.0152-10/07

Zarządzenie Nr Or. 0152/10/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 16 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie [...]

Zarządzenie Nr 0r.0152/9/07

Zarządzenie 0r. 0152-9/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakresu ich zadań. Na podstawie art.8 ust. 1-3 i art.9 [...]

Zarządzenie Or. 0152-12/07

  Zarządzenie Or. 0152-12/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 31 maja  2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury  w Sępólnie Krajeńskim Pani Grażyny Kędzierskiej   [...]

Zarządzenie Or.0152-8/07

Zarządzenie Nr Or. 0152/8/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Podinspektora  w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie [...]

Zarządzenie Nr Or. 0152/6/2007

Zarządzenie Nr Or. 0152/6/2007 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 marca 2007r.   w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie [...]

Zarządzenie Or.0152-4/07

Zarządzenie Nr Or. 0152/4/2007Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 26 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy – Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie [...]

Zarządzenie Or.0152-3/07

Zarządzenie Or. 0152-3/07Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 29 stycznia  2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie [...]

Zarządzenie nr Or 0152/2/07

Zarządzenie nr Or 0152-2/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 3 stycznia 2007 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminyNa podstawie art. 47 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. [...]

metryczka