Komisja Rewizyjna

Protokół Nr 62/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2009r.

Protokół Nr 62/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2009r.     W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu [...]

Protokół Nr 3/06

Protokół Nr 3/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2006r. Protokół odzwierciedla czynności kontrolne przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w zakresie analizy naliczania [...]

Protokół Nr 73/06

Protokół Nr 73/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 sierpnia 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kołsut. Posiedzenie otworzył [...]

Protokół Nr 72/06

Protokół Nr 72/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 71/06

Protokół Nr 71/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.    Tematem wiodących posiedzenia było dokonanie [...]

Protokół Nr 70/06

Protokół Nr 70/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej Pan Dariusz [...]

Protokół Nr 69/06

Protokół Nr 69/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Pani [...]

Protokół Nr 68/06

Protokół Nr 68/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Pani Bogumiła [...]

Protokół Nr 67/06

Protokół Nr 67/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2006r. W posiedzeniu udział wzieli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: 1. Burmistrz Waldemar Stupałkowski2. Dyrektor [...]

Protokół Nr 66/06

Protokółze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni [...]

Protokół Nr 65/06

Protokół Nr 65/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu [...]

Protokół Nr 64/06

Protokół Nr 64/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość inspektor  Referatu Gospodarki Komunalnej [...]

Protokół 63/06

Protokół Nr 63/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość: Skarbnik Gminy Urszula Lange Posiedzenie [...]

Protokół nr 62/06

Protokół Nr 62/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:1. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty [...]

Protokół Nr 61/06

Protokół Nr 61/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz [...]

Protokół Nr 60/06

Protokół Nr 60/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia 2006r. W posiedzeniu udział wzieli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 59/2005

Protokół Nr 59/06z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 stycznia 2006r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej UM [...]

Protokół Nr 58/2005

Protokół Nr 58/05z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego [...]

Protokół Nr 57/2005

Protokół Nr 57/05z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni gość inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu [...]

Protokół Nr 56/2005

Protokół Nr 56/05z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Bożena Mikicka Kierownik Referatu Rozwoju [...]

Protokół Nr 55/2005

Protokół Nr 55/2005z dwuczęściowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniach 6 i 20 października 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności. I część posiedzenia w dniu 6 [...]

Protokół Nr 54/2005

Protokół Nr 54/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 września 2005r.     W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący [...]

Protokół Nr 52/2005

Protokół Nr 52/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Dyrektor Sepoleńskiego Domu Kultury [...]

Protokół Nr 51/2005

Protokół Nr 51/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 lipca 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość: Kierownik Referatu Finansowego UM Pani Ewa [...]

Protokół Nr 50/2005

Protokół Nr 50/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Inspektor Urzędu Miejskiego Tadeusz [...]

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 7 czerwca 2005r.

Protokółze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 7 czerwca 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie połączonych Komisji wg załączonej listy [...]

Protokół Nr 48/2005

Protokół Nr 48/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 47/2005

Protokół Nr 47/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 kwietnia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, radca prawny Urzędu Pani Dagmara Fabiszak. Posiedzenie otworzył [...]

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2005r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie połączonych Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszony [...]

Protokół Nr 45/2005

Protokół Nr 45/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość: Skarbnik Gminy Wiesława Grochowska [...]

Protokół Nr 44/2005

Protokół Nr 44/2005z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 7 marca 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 43/2005

Protokół Nr 43/2005z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Burmistrz Waldemar Stupałkowski [...]

Protokół Nr 42/2005

Protokół Nr 42/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 41/2005

Protokół Nr 41/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 lutego 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Gospodarki Rozwoju [...]

Protokół Nr 40/2005

Protokół Nr 40/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego [...]

Protokół Nr 39/2005

  Protokół Nr 39/2005z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 7 stycznia 2005r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Interesant Zygmunt Adamczak [...]

Protokół Nr 38/2004

Protokół Nr 38/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2004r. Głównym punktem posiedzenia było dokonanie lustracji w Sępoleńskim Domu Kultury. Lustrację przeprowadził zespól kontrolny Komisji Rewizyjnej w [...]

Protokół Nr 37/2004

Protokół Nr 37/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2004r. W posiedzeniu dział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz [...]

Protokół Nr 36/2004

  Protokół Nr 36/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. [...]

Protokół Nr 35/2004

Protokół Nr 35/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kołsut Inspektor [...]

Protokół Nr 34/2004

Protokół Nr 34/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Burmistrz Waldemar Stupałkowski [...]

Protokół Nr 30/2004

Protokół Nr 30/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni gość Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy [...]

Protokół Nr 29/2004

Protokół Nr 29/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 20 lipca 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, [...]

Protokół Nr 27/2004

Protokół Nr 27/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej [...]

Protokół Nr 26/2004

Protokół Nr 26/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 maja 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Skarbnik Gminy Wiesława Grochowska Dyrektor [...]

Protokół Nr 25/2004

Protokół Nr 25/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 kwietnia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan [...]

Protokół Nr 24/2004

Protokół Nr 24/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 1 kwietnia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Burmistrz Waldemar Stupałkowski Skarbnik [...]

Protokół Nr 23/2004

Protokół Nr 23/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Wojtania [...]

Protokół Nr 22/2004

Protokół Nr 22/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 5 marca 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Dzierżawca targowiska miejskiego Inspektor [...]

Protokół Nr 21/2004

Protokół Nr 21/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni gość Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Protokół Nr 20/2004

Protokół Nr 20/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Barbara Kaplar – inspektor Referatu [...]

Protokół Nr 19/2004

Protokół Nr 19/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, [...]

Protokół Nr 18/2004

Protokół Nr 18/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Burmistrz Waldemar [...]

Protokół Nr 17/2004

Protokół Nr 17/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 stycznia 2004r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/w załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: Dyrektor Zakładu Robót Publicznych [...]

Protokół Nr 16/2003

Protokół Nr 16/2003 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 i 15 grudnia 2003r.I część posiedzenia – 10 grudzień 2003r.  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij