Zbycie nieruchomości

II przetarg na sprzedaż działek położonych we Włościborzu

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu  gm. Sępólno Krajeńskie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

II przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                 [...]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                [...]

Rokowania na sprzedaż działek przy ul. Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po II  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

II przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                [...]

Ogłoszenie o anulowaniu przetargu

                                         &nbs [...]

Sprzedaż działki przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. O g ł o s z e n i e      Na [...]

Sprzedaż działek przy ulicy Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. [...]

Sprzedaż działki przy ulicy Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                  [...]

Sprzedaż działek na Osiedlu Jana Pawła II przy ul. Wiklinowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim.Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej .

O g ł o s z e n i e   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U 2018.2204 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu gm. Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Hallera 10 w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu niemieszkalny nr 1a przy ulicy Plac Wolności 19/1 w Sępólnie Kraj.

O g ł o s z e n i eNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. działka [...]

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 2019 rok

W y k a z  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 2019 rok [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lokal nr 2 przy ulicy Kościelnej 1 w Sępólnie Kraj. na 2018 rok

Wykaznieruchomości przeznaczonych do sprzedażyLokal nr 2 przy ulicy Kościelnej 1 w Sępólnie Kraj.   [...]

Ogłoszenie 62 przetarg działki przemysłowe

                                                                   [...]

WYKAZ 81 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                [...]

Wykaz 80 - nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 61 dot. sprzedaży nieruchomości

                                                           [...]

Wykaz 77 nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

                                                             [...]

Ogłoszenie 59 - przetarg na zbycie działki nr 26 w Niechorzu

                       [...]

Wykaz 74 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                     [...]

Wykaz 73 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                 [...]

Wykaz 72 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

                                                                      [...]

Wykaz 71 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Wykaz 70 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                [...]

Wykaz 69 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Ogłoszenie 60 - dot.przetargu na sprzedaż działki nr 28/13

                                         &nbs [...]

Wykaz 66 - dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                               [...]

Wykaz 65 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                   [...]

Wykaz 64 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                      [...]

Wykaz 63 przetarg sprzedaż działki nr 28/13

                                                                [...]

Wykaz 60b przetarg na sprzedaż działki 14/4

Gkr.6840.7.2016                                       & [...]

Wykaz 60 b sprzedaż działki rolnej we Włościborzu

                                                                 [...]

Wykaz 60a ogłoszenie wyniku przetargu

                                                             [...]

Wykaz 60 sprzedaż nieruchomości

                                                                [...]

Wykaz 62 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                     [...]

Ogłoszenie 58b - wynik przetargu

                                     Ogłoszenie wyniku [...]

Wykaz 61 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Wykaz 60 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                              [...]

Ogłoszenie 58a o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                       [...]

Ogłoszenie 58 ogłoszenie o przetargu

               [...]

Wykaz 58 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                       [...]

Rokowania (54c) - na sprzedaż działek przy ulicy Kościuszki 14

                                         &nbs [...]

Wykaz 54 nieruchomości przeznaczone do dzierzawy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 57 - wynik przetargu działki pod garaże

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 58 - wynik II przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data [...]

Wykaz 53 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 52 sprzedaż działki 408/9

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XLIX/        /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września  2014 [...]

Wykaz 50 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 49 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

                                         &nbs [...]

Wykaz 46 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m.Sępólno Krajeńskie

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 35 - rokowania dot. sprzedaży działki Obr. 1 Sepólno

                                         &nbs [...]

Wykaz 45 -nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 32 - przetarg na sprzedaż działki ul. Chopina

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31b - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik  przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste   1. Data [...]

Ogłoszenie 31a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku  przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomościwynik  przetargu  ustnego nieograniczonego   1. Data [...]

Ogłoszenie 30a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku II przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomościwynik II przetargu ustnego nieograniczonego   1. Data [...]

Wykaz 42 nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31 - przetarg nieruchomość przy Pl.Wolności 14

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31 - przetarg pod budownictwo wysokie

Gkr.6840.1.2014 Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim [...]

Wykaz 29a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik   przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 28a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik  II przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 27a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik   przetargu ustnego nieograniczonego     1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 29 - sprzedaż działki przy ulicy Prusa

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 28 - sprzedaż działki w Piasecznie

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 27 - sprzedaż część działki budowlanej ul. Chopina

                                         &nbs [...]

Wykaz 39 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Piaseczno)

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 25 - dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości w Włościborzu i Niechorzu

                                         &nbs [...]

Wykaz 34 - nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 31 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 24 - dot. przetargu na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną ul. Prusa, Chopina w Sępólnie Kraj.

Gkr. 6840.1.2012 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

Wykaz 30 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 29 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

                                          &n [...]

Wykaz 28 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 23 - przetarg na sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

  O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

Wykaz 27 - nieruchomości do sprzedazy

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Ogłoszenie 22 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zbożu i Wałdowie

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Wykaz 25 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

                                         &nbs [...]

Wynik rokowań - sprzedaż lokalu Hallera 16

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegopodaje do publicznej wiadomości wynik rokowań na sprzedaż   1. Data i miejsce rokowań  - rokowania z dnia 16 sierpnia 2012 roku godz. 9.00  [...]

Wykaz 23 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

 Gkr.6840.37.2012                                      &nbs [...]

Wykaz 22 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

                                         &nbs [...]

Wykaz 22 - nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 20 - rokowania dot. sprzedaży lokalu przy ul. Hallera 16

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 19 - II przetarg na działki przy ul. Prusa

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do wynajęcia

Wykaz nieruchomości do wynajęcia [...]

Wykaz 20 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 18 - sprzedaż działki nr 520 w Lutowie

                                         &nbs [...]

Wykaz 19 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 17 - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 16 - wynik przetargu

 Sępólno Kraj.,2012.03.23   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 21 marca 2012r. 2. Oznaczenie [...]

Ogłoszenie 15 - wynik przetargu działki pod garaże

           Sępólno Kraj.,2012.03.23   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data [...]

ogłoszenie 14 - przetarg na sprzedaż działki rolnej w Zbożu

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 13 - przetarg na sprzedaż działki 539/20 Sępólno Obr.4

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 12 - przetarg na sprzedaż działek pod garaże

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 10 - przetarg na sprzedaż lokalu przy ul. Hallera 16

                                         &nbs [...]

wykaz 16 - nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz 15 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Zboże, Sępólno Kraj.)

                                          &n [...]

Wykaz 10 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokal na rzecz najemcy)

Gkr.6840.43.2011                                       &nbs [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 08.11.2011r. - Lutowo dz. 520

 Sępólno Kraj.,2011.11.08   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu:   08.11. 2011r. 2. Oznaczenie [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 08.11.2011r. - garaże

  Sępólno Kraj.,2011.11.08   Ogłoszenie wyniku II przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu:  08 listopada 2011r. 2. [...]

Ogłoszenie 9 - II przetarg na sprzedaż działek pod garaże

Gkr.6840.21.2011 O g ł o s z e n i e              Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  [...]

ogłoszenie 8 - nieruchomość do sprzedaży w Lutowie

Gkr.6840.29.2011 O g ł o s z e n i e                     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

Wykaz 9 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

                                         &nbs [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 12 sierpnia 2011r. - dz.bud.

  Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 12 sierpnia 2011r. 2. Oznaczenie nieruchomości:  działki pod [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 12 sierpnia 2011r. - Wiśniewa

  Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 12 sierpnia 2011r. 2. Oznaczenie nieruchomości:   działka [...]

Wykaz 7 nieruchomości do sprzedaży

Gkr.6840.30.2011                                       &nbs [...]

Wykaz 6 nieruchomości do dzierzawy

         Gkr.6845.34.2011      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz [...]

Ogłoszenie 6 - sprzedaż gruntu w Wiśniewie

Gkr.6840.17.2011                                       &nbs [...]

Wykaz 6

         Gkr.6845.34.2011      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz [...]

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku w Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie [...]

Wykaz 5 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Gkr.6840.17.2011                                       &nbs [...]

Ogłoszenie 5 - przetarg : sprzedaż lokalu na Os.Słowackiego

                                         &nbs [...]

Wykaz 5 - działki przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę garażem

Gkr.6840.21.2011     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości [...]

Wykaz 4 - nieruchomość do sprzedaży

Gkr.7145-25/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

Wykaz 3 - nieruchomości do użyczenia

Gkr. 6850.1.2011     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Wykaz 2

                                         &nbs [...]

Wykaz 1

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 1

                                         &nbs [...]

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, usługowe pod reklamę.

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, usługowe pod reklamę. [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Nieruchomości do dzierżawy

Gkr. 0621-25/10             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz [...]

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Gkr. 0621-24/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości [...]

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z  [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Reja

        Gkr. 0621-22/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z [...]

Ogłoszenie przetarg ograniczony Młyńska 3

                                          &n [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Ołoszenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierzawy

                                         &nbs [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Sadowej w Sępólnie Kraj.

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 88/5 w Jazdrowie

Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 87/1 we wsi Wysoka Kraj

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.

Gkr. 0621-7/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego [...]

Wykaz nieruchomości do użyczenia

           Gkr. 0621- 6/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

          Gkr. 0621-7/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż działki usługowo-handlowej

Gkr. 0621-3/10            O g ł o s z e n i e     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Przetarg ograniczony dot. działki przy ulicy Kościuszki 151/4 o pow. 60m2

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

WYKAZ                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Ogłoszenie przetargu na sprzedaz działek przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj.

      O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Nieruchomości do przedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

ogłoszenie o przetargu w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Wiśniewie

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Radońsku

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Piasecznie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

II przetarg na sprzedaż działki nr 67/3 w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Sępólnie Kraj. Obr. 2

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłaszaprzetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości rolnejpołożonej w Sępólnie Krajeńskim   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

II przetarg grunt w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o II przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

     Sępólno Kraj.,2009.03.24 Gkr. 7145- 10/09 [...]

ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

ogłoszenie o przetargu ograniczonym w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Przetarg dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

ogłoszenie o przetargu w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Przetarg sprzedaż działki w Zbożu

                                         &nbs [...]

przetarg sprzedaż działki w Wałdowie

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie,  położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie przeznaczonych do [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego na cmentarzu komunalnym

71441/2/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I UŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, [...]

ogłoszenie

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

rokowania - działki przy ulicy Chopina

Ogłoszenie o rokowaniach   Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. [...]

wykaz nieruchomości

                                         &nbs [...]

II przetarg dz.przy ul. Chopina

       O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna [...]

wykaz lokali

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

71441/1/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I USŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalnośćhandlową. Formularz ofertowy oraz wszelkie informacje dotyczące [...]

wykaz lokali na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Chopina

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg [...]

Przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na aptekę w Wałdowie

71441/1/08 DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SZTUKI OGŁASZA Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej.Formularz ofertowy oraz wszystkie informacje dotyczące lokalu [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

Gkr. 72241-3/07            O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

sprzedaż działki w Wiśniewie

     GK. 72241-3/07 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy Ogrodowej

                                         &nbs [...]

sprzedaż działek przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Koronowskiej

                                         &nbs [...]

II przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

wynajem lokalu na Cmentarzu Komunalnym

Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, kamieniarstwo, działalność [...]

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

    Burmistrz  Sępólna Krajeńskiego  ogłasza  przetarg nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej. [...]

przetarg na sprzedaż lokalu przy ulicy Hallera 2 w Sępólnie Kraj.

                                         &nbs [...]

przetarg na wynajem lokalu

                                         &nbs [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij