Zakres działania

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek regionu
  2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
  3. Prowadzenie warsztatu działalności informacyjno- bibliograficznej
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy
  5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy    
  7.  Prowadzenie Księgarni "Przy Bibliotece” – sprzedaż książek i podręczników szkolnych

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Skibińska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Elżbieta Skibińska (30 czerwca 2003, 13:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4535