Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Sępólno Kraj. 2018-06-14

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie 
 
            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIII/168/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  w dniach od 21  czerwca  2018 r. do dnia 13  lipca 2018 r., w godzinach: od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do środy, od 8.00 do 16.00 w czwartki oraz od 8.00 do 15.00 w piątki,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w pokoju nr 7b.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w pokoju nr 7b.
Z projektem Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w zakładce: prawo lokalne, dokumenty/Zagospodarowanie przestrzenne.
Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu Studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
tj. projektem Studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.
 
            Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 
 Waldemar Stupałkowski

Załączniki:

Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 czerwca 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 czerwca 2018, 09:57:41)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 czerwca 2018, 10:27:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij