Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku

Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze uchwały »Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022"

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej działki nr 155/4 obręb Sikorz na poszerzenie nieruchomości

Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej działek nr 273/2 i 436/3 obręb 3 Sępólno Krajeńskie na poszerzenie nieruchomości

Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza

Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij