zamówienie na:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.15.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 3 lutego 2021  11:00
Ogłoszenie o zamówieniu (1580kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (138kB) word
Załączniki do SIWZ (nr 1-8) (1618kB) rar
Załącznik nr 1 do PFU - Uzupełnienie części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego (354kB) word
Załącznik nr 1 do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Kopia mapy zasadniczej (9104kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU (nr 2-4) (2250kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU (nr 5-9) (882kB) rar
Załącznik nr 10 do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - proponowany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej (9868kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 1,2 (7148kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 3,4 (7180kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 5,6 (6879kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 7,8 (2408kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 9,10 (3525kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 11,12 (6777kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 13,14 (2413kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 15,16 (6672kB) rar
Załączniki do Uzupełnienia części informacyjnej PFU - Fotografie nr 17,18 (6481kB) rar

15.01.2021 r.

W związku z dużą ilością istotnych pytań wymagających szczegółowej analizy dokumentacyjnej, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.01.2021 roku, wprowadzając zmiany w SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja (137kB) word

19.01.2021 r.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2021 roku, wprowadzając zmiany w SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja 2 (137kB) word
Odpowiedzi na zapytania (409kB) pdf
Załącznik nr 1 do pisma - Proponowany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej - korekta przyłączy (6983kB) plik
Załącznik nr 2 do pisma - Warunki techniczne do projektowania - korekta w zakresie numeracji działki (150kB) pdf

22.01.2021 r.

W związku z dużą ilością istotnych pytań wymagających szczegółowej analizy dokumentacyjnej, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2021 roku, wprowadzając zmiany w SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (40kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja 3 (137kB) word

26.01.2021 r.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz uzupełnieniem dokumentacji niniejszego postępowania, Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert z uwzględnieniem w/w, tj. do dnia 03.02.2021 roku, wprowadzając zmiany w SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (42kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja 4 (137kB) word
Odpowiedzi na zapytania (357kB) pdf
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - Warunki techniczne do projektowania dla drogi powiatowej nr 1129 C (552kB) pdf
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - Proponowany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej - korekta przyłączy (9873kB) rar
Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - Modyfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (1089kB) pdf
Załącznik nr 1 do PFU - Uzupełnienie części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego - modyfikacja (354kB) word

03.02.2021 r.

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (118kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Pawełek
Opublikował: Paulina Pawełek (30 grudnia 2020, 20:16:44)

Ostatnia zmiana: Paulina Pawełek (3 lutego 2021, 14:20:36)
Zmieniono: Dodanie informacji na podstawie art. 86 ust. 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1256