zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.). W/w postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ogłoszenie o zamówieniu (12984kB) pdf
SIWZ (254kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 7 (165kB) rar
Załączniki od nr 8 do nr 13 - Dokumentacja techniczna

23.05.2019 r.
odpowiedź na zapytanie (345kB) pdf

31.05.2019 r.
Odpowiedzi na zapytania (3748kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (290kB) pdf
SIWZ- zmiana terminu (255kB) word

W związku z zapytaniami od Wykonawców, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia  06.06.2019 r. do godziny 11:00.


06.06.2019 r.
informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (1398kB) pdf

Unieważnienie postępowania
unieważninie postępowania (940kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (15 maja 2019, 15:23:35)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (11 czerwca 2019, 10:21:50)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 715