obwieszczenie raport plaża


                                                                         Sępólno Krajeńskie, 18 listopada 2014 r.
Irg.6220.13.2014
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie z siedziba przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„Zagospodarowaniu plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim”
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1) o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, przedłożonym w tut. Urzędzie w dniu 18-11-2014r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od 19 listopada 2014 r. do  10 grudnia 2014 r. w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
·         drogą elektroniczną na irg@gmina-sepolno.pl, sekretariat@gmina-sepolno.pl.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu oraz wydanych uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
  
                                                Z up. Burmistrza
                                                mgr inż Maria Grochowska
                                       Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na stronie Samorządu Osiedla Nr 2
 
Sporządziła: M. Barabach
Data: 18-11-2014r.

Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 listopada 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 listopada 2014, 13:46:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij