Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa 9 turbin wiatrowych


Sępólno Krajeńskie, dnia 2014-03-13
IRG.6220.2.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy wiatrowej złożonej z 9 turbin wiatrowych o mocy do 1 MW każda i wysokości całkowitej do 135m wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 164/5, 164/3, 17/4, 178/2, 184/2, 18/5, 188, 232/3  położonych w miejscowości Włościbórz oraz na dz. o nr ewid. 515/2 położonej w miejscowości Wałdowo, gmina Sępólno Krajeńskie”
wszczętego na wniosek Pani Anny Mojzesowicz zam. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dnia 13-03-2014 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi              z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli            i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,               89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Wałdowo, Trzciany Gmina Sępólno Krajeńskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.ekoportal.gov.pl .
Na niniejsze postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierowniki Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: M. Barabach
Data : 2014-03-13

Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 marca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 marca 2014, 15:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij