UZASADNIENIE zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Uzasadnienie (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (1 września 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (1 września 2014, 12:11:53)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (1 września 2014, 12:15:30)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 554