OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. - wydanie decyzji dot. adaptacji i rozbudowy Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno Laboratoryjny

Znak: IRG.6733.18.2012.2013
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
 
że w dniu 26 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na adaptacji i rozbudowie Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno Laboratoryjny, położonego na działce o Nr ewidencyjnym 38/5 ( działka została podzielona na działki o Nr 38/35 i 38/36) w obrębie geodezyjnym Komierowo, gmina Sępólno Krajeńskie, a także budowie urządzeń budowlanych z tym związanych
 
na wniosek z dnia 10 sierpnia 2012 r.:
Państwa Maria Piotr Komierowski i Ewy Marii Komierowskiej
zam. na ul. Jagielska 36A, 02-886 Warszawa
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
           
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (26 kwietnia 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (26 kwietnia 2013, 14:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 949