Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 157, 158, 168 obręb Kawle oraz o nr ewid. 46 obręb Świdwie gm. Sępólno Krajeńskie.


Sępólno Kraj. 17 kwietnia 2013 r.

IRG.6733.5.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu 10 kwietnia 2013 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia  29 marca 2013 r. (wpł. 02.04.2013 r.), który został uzupełniony w dniu 10.04.2013 r. 
Firmy P.U.H.U.P Sobol Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kościuszki 5, 78-320 Połczyn Zdrój, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 157, 158, 168 obręb Kawle oraz o nr ewid. 46 obręb Świdwie gm. Sępólno Krajeńskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.          
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (17 kwietnia 2013, 13:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893