Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego na potrzeby bazy ratowniczej WOPR

IRG.6733.3.2012
 
 
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu 9 kwietnia 2013 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 9 kwietnia 2012 r. Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą na ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego na potrzeby bazy ratowniczej WOPR wraz z sanitariatami dla wypożyczających, posadowienie kompleksowo wyposażonego placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej (fit park), parku linowego, budowa zjeżdżalni do jeziora z napędem wodnym, budowa pomostów w obrębie plaży miejskiej oraz pomostu cumowniczych pływających, jeziora na nieruchomościach położonych na działkach o nr ewidencyjnych:

538/13, 538/12, 538/4, 167/3, 168/3, 168/14, 168/15, 168/17, 537, 538/1 obręb geodezyjnym nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
193/5  obręb geodezyjny Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.          
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (10 kwietnia 2013, 13:50:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1002