Postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu IRG.6220.7.2012.2013


6220.7.2012.2013                                                                     Sępólno Kraj. 2013-09-11
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego postanawia
 
z urzędu podjąć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji – budynku produkcyjnego - produkcja łodzi,  na terenie działki o nr ewid. 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2  Sępólno Krajeńskie”
 
z uwagi na przedłożenie w dniu 04.09.2013 r. wymaganej dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
 
UZASADNIENIE
            W dniu 19 kwietnia 2012r. do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wpłynął wniosek Pana Adama Remusa ul. Gdańska 33c, 89-604 Chojnice o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji – budynku produkcyjnego - produkcja łodzi,  na terenie działki o nr ewid. 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2  Sępólno Krajeńskie”.
            Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem znak: IRG 6220.7.2012 z dnia 1 czerwca 2012r.  zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak N.NZ-401-13/12 z dnia  15-06-2012r. (data wpł. 19-06-2012r.) stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4240.456.2012.HR.2  z dnia  06-08-2012r. (wpł. 08-08-2012r.) stwierdził 0stwierdziłssskonieczność przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w. przedsięwzięcia na środowisko.
W toku postępowania Burmistrz Sępolna Krajeńskiego w dniu 16-08-2012r. znak IRG.6220.7.2012 wydał postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z zapisami art. 66  ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust.  6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zapisów postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.456.2012.HR.2  z dnia  06-08-2012r. (wpł. 08-08-2012r.).
Stosownie do art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 16.08.2012 r. wydał postanowienie znak: IRG.6220.7.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem z dnia 04.09.2013r.  (wpł. 04.09.2013 r.) inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z pełnomocnictwem udzielonym Agencji Ochrony Środowiska EKOS Anna Bogdan z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 61/5 w Bydgoszczy, do występowania w imieniu inwestora w sprawach związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym postanawiam orzec jak we wstępie.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Otrzymują:
Agencja Ochrony Środowiska EKOS Anna Bogdan z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 61/5, 85-137 Bydgoszczy- na mocy udzielonego pełnomocnictwaStrony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy a/a
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kościuszki 28 , 89-400 Sępólno Kraj.
 
Sporządziła: M. Barabach
Data: 11-09-2013 r.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 września 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 września 2013, 12:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1166

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij