Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko


Sępólno Krajeńskie, dnia 11.09.2013 r.
 
IRG.6220.18.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński, ul.Koronowska 5,  89-400 Sępólno Krajeńskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji
Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork
na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle
o dł. 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu,
połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina
w m. Sępólno Krajeńskie.
 
Działki o numerach ewidencyjnych:
 
364; 366/3; 367/3; 368; 412/2; 413/3; 413/4; 423/2; 424/1; 424/2; 425/4; 426; 427/1; 427/2; 428; 429/6; 619; 662; 688; 724; 775; 833; 982; 994; 1019; 1043; 1045; 1046 i 1057, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Sępólno Kraj.-3,
 
379/2; 380/2; 381/2; 404/6; 405/5; 413/4; 426/12; 426/15; 426/18; 426/20; 428/2; 429/2; 430/2; 432/5; 433/12; 433/14; 433/3; 434; 435/2; 518; 668/1; 675 i 688, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Sępólno Kraj.-4,
 
9/1, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Świdwie,
 
148/7; 148/9 i 150/2, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Wiśniewka.
zawiadamiam strony postępowania
 
1.      o wydaniu następujących dokumentów stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, znak: N.NZ-401-21/13 z dnia 26.08.2013 r. (wpł. 28.08.2013 r.),
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4240.712.2013.KŚ z dnia 04.09.2013 r.  (wpł. 06.09.2013 r.),
c)      postanowienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, znak: IRG.6220.18.2013 z dnia 11.09.2013 r.
 
2.  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla Nr 1, sołectwa Świdwie,  sołectwa Wiśniewka, sołectwa Kawle na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
 
 
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
Na postanowienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  znak: IRG.6220.18.2013 z dnia 11.09.2013 r. nie przysługuje zażalenie.
 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (11 września 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (11 września 2013, 11:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij