Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających


Sępólno Krajeńskie 2013-08-19
Znak: IRG. 6220.17.2013                                                  
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
Zgodnie z 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, iż w dniu  14 sierpnia 2013 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji regazyfikacji LNG, na potrzeby Zakładu Mleczarskiego Sp. z o.o. ,
położonej na działce o Nr ewidencyjnym 235/6, 235/7, 235/4, 235/5 w miejscowości Zalesie,
 gmina Sępólno Krajeńskie.                                                      
 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 12.08.2013 r. ( wpł.14.08.2013 r.)
Firmy CRYOGAS M&T POLAND Sp. z o.o.
Pl.Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,
w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Dobies
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w celu ewentualnego składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu).
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 19 sierpnia 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie postanowienia przed wydaniem decyzji.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd Miejski o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują:
1.       Wnioskodawca
2.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy.
3.       Zamieszczono na tablicy ogłoszeń sołectwa Zalesie,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
4.       A/a
 
 
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 sierpnia 2013, 15:09:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1304

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij