informacja o wydaniu decyzji celu publicznego dla zadania polegajacego na budowie przedowu wodociągowego w Niechorzu

 
Znak: IRG6733.12.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
 
zawiadamiam strony postępowania  
 
że w dniu 8 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego budowie przewodu wodociągowego na działkach ewid. o numerach: 212, 214/1, 214/2, 18/1, 221/3, 333, 228/3, 223/5, 223/9, 229/3, 229/4, 228/7, 228/8, 228/11, 228/12, 223/10, 229/10, 73/4, 86/3, 91/1, 92, 93/1 i 54 obręb geodezyjny Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie
 
 
na wniosek:
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą na ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 sierpnia 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 sierpnia 2012, 10:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893