Zakres działania

Zgodnie z wpisem do rejestru sądowego przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Działalność usługowa związana z leśnictwem;
  • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia;
  • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
  • Produkcja pojemników metalowych;
  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
  • Naprawa i konserwacja maszyn;
  • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
  • Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  • Roboty związane z budową dróg i autostrad;
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
  • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
  • Przygotowanie terenu pod budowę;
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  • Tynkowanie;
  • Zakładanie stolarki budowlanej;
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
  • Malowanie i szklenie;
  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • Transport drogowy towarów;
  • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
  • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
  • Pozostałe sprzątanie;
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
  • Pogrzeby i działalność pokrewna;
  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

metryczka


Wytworzył: Anna Jasiek (10 marca 2011)
Opublikował: Teresa Jasiek (10 marca 2011, 12:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2998